O projektu


Znanstveno-istraživački projekt Teatro Nuovo/Teatro Verdi. Znanstveno-popularni projekt rekonstrukcije djelovanja drugog zadarskog opernog kazališta prema sačuvanim opernim plakatima (IP-UNIZD-2021-01), dvogodišnji je sveučilišni projekt muzikologinje doc. dr. sc. Katice Burić Ćenan koji je započeo u rujnu 2021. godine, a koji okuplja interdisciplinarni suradnički tim iz područja muzikologije, arhivistike, povijesti umjetnosti, talijanistike, informacijskih znanosti, informatike i arhitekture. Ovim se projektom nastojalo prikazati operno djelovanje drugoga zadarskog kazališta (Teatro Nuovo) na temelju sačuvanih opernih plakata koji se čuvaju unutar nekoliko arhivskih zbirki Državnoga arhiva u Zadru.

Tri su glavna projektna cilja: 

1. Razvoj informacijskoga sustava i Baze podataka 
2. Objavljivanje monografije o djelovanju kazališta
3. Popularizacija informacija o djelovanju kazališta

Ad. 1. Po uzoru na svjetske trendove u digitalnoj humanistici, izrađena je baza podataka u otvorenom pristupu kojom su okupljeni podatci o opernom djelovanju kazališta iz opernih plakata ali i drugih izvora, sukladno najnovijim standardima u knjižnično-arhivističkom opisu gradiva (KAM Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima https://www.kam.hr/ ). Baza nudi podatke o glazbenicima (pjevačima, instrumentalistima, skladateljima, dirigentima i dr.), opernim družinama, impresarijima, ali i kazališnim dionicima iza scene (postolar, šaptač, frizerka i dr.). Osim toga, donosi podatke o opernom repertoaru, sezonama, ali i tiskarima te karakteristikama sačuvanih opernih plakata. U tu svrhu digitalizirani su i svi sačuvani plakati te dati na uvid. To je prva takva baza podataka o djelovanju nekog kazališta na hrvatskome tlu i time prvi takav primjer dokumentiranja, prezentiranja i promoviranja kulturne baštine, dostupan svim potencijalnim istraživačima (muzikolozima, teatrolozima, kulturolozima i dr.).
Ad. 2. O drugom zadarskom opernom kazalištu, osim nekoliko kraćih poglavlja o arhitektonskim obilježjima autorice prof. dr. sc. Marije Stagličić, do danas nije napisana monografija. Upravo stoga, ovim se projektom nastojalo obuhvatiti mnoge aspekte kazališnoga djelovanja poput opernoga i koncertnoga programa, dramskih izvedbi, arhitektonskih obilježja i unutarnjega uređenja, ali i sustava djelovanja i poslovanja uključujući kazališno Društvo, agente, impresarije itd. U prvoj monografiji koja će nastojati okupiti što više podataka dati će se prikaz izvođača ali i ljudi "iza scene", te medija i publike koji su vjerno pratili opernu scenu. Sveobuhvatni prikaz opernoga djelovanja kazališta Teatro Nuovo podastrijet će nova saznanja o nekadašnjoj zanimljivoj i bogatoj kulturnoj povijesti grada Zadra.
Ad. 3. U svrhu popularizacije znanstvenih saznanja, uz pomoć arhitektonskoga tima započeo je rad  na izradi 3D prikaza kazališta Teatro Nuovo koji će biti vidljiv na mrežnim stranicama projekta. Osim toga, u mrežnu enciklopediju Wikipedija i njezin multimedijalni repozitorij Wikimedia Commons ugradit će se pojedini sadržaji otkriveni tijekom projekta, te će se unutar već postojećih, dodati i mrežne poveznice te informacije o novim sadržajima. Finalna aktivnost projektnoga tima bit će pokretanje suradnje s Gradom, Županijom i TZ Grada Zadra, u svrhu postavljanja spomen ploče i/ili umjetničke konstelacije koja će, ne samo odati počast prostoru i svim nekadašnjim dionicima ove institucije, nego služiti osvještavanju zadarske kulturne memorije i identiteta. Upravo time, javno i virtualno, pokrenut će se promocija djelovanja, ali i uloge te značenja ovoga kazališta na lokalnoj, nacionalnoj i široj međunarodnoj razini.